01:26 ICT Thứ bảy, 25/10/2014 Tìm kiếm tại đây
Rss Feed

CHỈ THỊ 08 /CT-UBND Về việc nâng cao hiệu quả sử dụng thời giờ làm việc của cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước

Đăng lúc: Chủ nhật - 08/06/2008 21:59
Thực hiện Chỉ thị số 05/2008/CT-TTg ngày 31/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cao hiệu quả sử dụng thời giờ làm việc của cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; trong thời gian qua,

UBND huyện đã triển khai một số văn bản về củng cố lại trật tự kỷ cương, kỷ luật hành chính, nhằm lành mạnh hoá bộ máy hành chính Nhà nước các cấp trong huyện về thực hiện cải cách hành chính, nhất là đối với việc chấp hành giờ giấc làm việc của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện.

Nhìn chung đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước có ý thức chấp hành đúng các quy định của pháp luật về sử dụng thời giờ làm việc theo quy định của Bộ Luật lao động năm 1994, Nghị định số 195/CP ngày 31/12/1994 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và Quyết định số 188/1999/QĐ-TTg ngày 17/9/1999 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chế độ tuần làm việc 40 giờ và các văn bản pháp luật khác liên quan. Nhiều cán bộ, công chức, viên chức cần cù làm việc với tinh thần trách nhiệm cao; các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp Nhà nước đã chú ý áp dụng các biện pháp lao động một cách khoa học, sử dụng hợp lý thời giờ làm việc của cán bộ, công chức, viên chức nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và địa phương mình.

Tuy nhiên, việc quản lý lao động trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp Nhà nước vẫn còn nhiều hạn chế và yếu kém, dẫn đến lãng phí thời gian lao động làm cho năng xuất, chất lượng hiệu quả công tác không cao. Một bộ phận không nhỏ cán bộ, công chức, viên chức nhà nước chưa đề cao trách nhiệm trong khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ; ý thức kỷ luật lao động kém; vi phạm các quy định của pháp luật về sử dụng thời giờ làm việc như làm việc riêng, đi muộn, về sớm, chơi games, đánh bài, uống rượu, bia, trong giờ làm việc, ảnh hưởng đến hiệu quả, chất lượng công tác và tác phong, uy tín của cán bộ, công chức, viên chức.

Nguyên nhân chủ yếu của những khuyết điểm nêu trên là do người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị của Nhà nước chưa chú trọng quản lý thời giờ làm việc; ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về sử dụng thời giờ làm việc của cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước còn yếu kém; việc xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về thời giờ làm việc chưa nghiêm.

Để khắc phục những khuyết điểm, yếu kém nêu trên, cùng với việc thực hiện các nội dung của công tác cải cách hành chính, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tận tụy, hết lòng phục vụ nhân dân và chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu quả thời giờ làm việc của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện; Chủ tịch UBND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn thực hiện một số nội dung sau:

1. Thủ trưởng các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp Nhà nước có trách nhiệm:

1.1. Quản lý và sử dụng có hiệu quả thời gian làm việc của cơ quan, đơn vị; phân công lao động hợp lý và tổ chức tốt quá trình lao động của cán bộ, công chức, viên chức. Điều tra, khảo sát, xây dựng tiêu chuẩn, định mức lao động và thời gian làm việc của cán bộ, công chức, viên chức. Căn cứ vào tiêu chuẩn, định mức lao động và thời gian làm việc đã được phê duyệt, áp dụng cơ chế khoán theo công việc hoặc theo thời gian thực hiện công việc;

1.2. Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác cụ thể trên cơ sở nhiệm vụ được giao và nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị; phân bổ thời gian hợp lý để thực hiện chương trình, kế hoạch được giao;

1.3. Thực hiện nghiêm túc chế độ họp trong hoạt động của các cơ quan nhà nước ban hành theo Quyết định số 114/2006/QĐ-TTg ngày 25/5/2006 của Thủ tướng Chính phủ nhằm nâng cao chất lượng hội nghị, hội thảo, cuộc họp và tiết kiệm thời gian bằng cách đổi mới phương pháp, cách thức tổ chức, điều hành hội nghị, hội thảo, cuộc họp;

1.4. Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN-ISO 9001-2000 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước theo Quyết định số 144/2006/QĐ-TTg ngày 20/6/2006 của Thủ tướng Chính phủ và ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác Văn phòng;

1.5. Bảo đảm trang thiết bị, phương tiện và điều kiện làm việc phù hợp với tính chất, đặc thù lao động cho cán bộ, công chức, viên chức; triển khai có hiệu quả chương trình hiện đại hóa nền hành chính, hiện đại hoá công sở;

1.6. Đề cao trách nhiệm, gương mẫu thực hiện các quy định về sử dụng thời giờ làm việc; có biện pháp khuyến khích, khen thưởng xứng đáng, kịp thời những cán bộ, công chức, viên chức nghiêm túc chấp hành kỷ luật lao động, làm việc có năng xuất, chất lượng, hiệu quả, sử dụng thời giờ làm việc cao; đồng thời thường xuyên kiểm tra việc thực hiện các quy định về sử dụng thời giờ làm việc, về kỷ luật lao động; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; không xét khen thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức vi phạm thời giờ làm việc.

2. Đối với cán bộ, công chức, viên chức:

- Phải chấp hành và sử dụng hiệu quả thời giờ làm việc theo quy định của pháp luật; thực hiện nghiêm túc về nội quy, quy định của cơ quan, tổ chức, đơn vị đề ra;

- Không sử dụng thời giờ làm việc vào việc riêng; không đi muộn, về sớm, không chơi games trong giờ làm việc; không uống rượu, bia trước, trong giờ làm việc, kể cả bữa ăn giữa hai ca trong ngày làm việc và ngày trực;

- Phải có mặt đúng giờ tại công sở theo giờ hành chính hoặc theo quy định cụ thể của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

3. Giao trách nhiệm cho phòng Nội vụ huyện: Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt Chỉ thị này và định kỳ 6 tháng, hàng năm báo cáo UBND huyện về kết quả tình hình triển khai thực hiện.

Đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và cán bộ, công chức, viên chức nhà nước trên địa bàn huyện có trách nhiệm thực hiện tốt những nội dung triển khai tại Chỉ thị này./.

CHỦ TỊCH
Đã ký
Phạm Ngọc Chính


Nguồn tin: Tánh Linh
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 

Gửi bài viết cho Tánh Linh Ngày Nay

Nơi xã stress

Giới thiệu Tánh Linh Ngày Nay

Lãnh đạo huyện Tánh Linh

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC DANH, CHỨC VỤ UBND HUYỆN TÁNH LINH 1 Ông Đoàn Ngọc Thánh Chủ tịch UBND huyện 2 Ông Nguyễn Đình Lâm Phó chủ tịch UBND huyện  3 Ông Trương Văn Thưởng Phó chủ tịch UBND huyện 4 Ông Đinh Xuân Thuỷ Phó chủ tịch UBND huyện ...

Theo dòng sự kiện

Bộ đếm truy cập

  • Đang truy cập: 5
  • Hôm nay: 136
  • Tháng hiện tại: 226387
  • Tổng lượt truy cập: 4350855